تهران خ جمهوري بعد از باغ سپهسالار ک مظفري پ 22واحد3
تهران ، بازار

درباره ما - تولید و پخش پوشاک بچه گانه سی گل

تولید و پخش عمده پوشاک بچه گانه سی گل

توليدی سی گل گل با30 سال تجربه در زمينه ي توليد و پخش پوشاک بچه گانه همواره با شعار حمايت از توليد ملي و در جهت کسب رضايت مشتري و ارتقاي کيفيت حرکت کرده و به اين مهم دست يافته است .

توليدی سی گل گل با30 سال تجربه در زمينه ي توليد و پخش پوشاک بچه گانه همواره با شعار حمايت از توليد ملي و در جهت کسب رضايت مشتري و ارتقاي کيفيت حرکت کرده و به اين مهم دست يافته است .

پرسنل شرکت

استراتژی و چشم انداز

توليدی سی گل گل با30 سال تجربه در زمينه ي توليد و پخش پوشاک بچه گانه همواره با شعار حمايت از توليد ملي و در جهت کسب رضايت مشتري و ارتقاي کيفيت حرکت کرده و به اين مهم دست يافته است .